IT Business Oriented

Usluge i rešenja » Finansijski konsalting

Finansijski konsalting

U oblasti poslovnog savetovanja, pružamo usluge u oblasti računovodstvenog, finansijskog i poreskog savetovanja.

Računovodstveno savetovanje obuhvata izradu finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, primenu MSFI, složene računovodstvene procene i simulacije eksternih kontrola finansijskih izveštaja.

Glavne aktivnosti finansijskog savetovanja su finansijski due diligence, investicione analize, cash flow analize i planiranja, izrade budžeta (plana) i procene vrednosti.

U oblasti poreskog savetovanja, vršimo simulacije poreskih kontrola, izrade poreskih bilansa, popunjavanje poreskih paketa, analize složenih poreskih transakcija i tumačenja poreskih propisa.