IT Business Oriented

Usluge i rešenja » IT savetovanje

IT savetovanje

U oblasti IT savetovanja, pružamo sledeće usluge:

 • rukovođenje projekata razvoja ili implementacije informacionih sistema
 • kontrola kvaliteta projekata razvoja ili implementacije informacionih sistema
 • priprema složenih projekata implementacije aplikativnih rešenja
  • izrada studija izvodljivosti
  • izrada dokumenta poziva za dostavljanje informacija
  • izrada tenderskog dokumenta
  • savetovanje rukovodstva u vezi sa načinom primene i izborom poslovnih aplikacija
 • priprema za produkcionu primenu novih poslovnih rešenja
  • izrada plana za prelazak u produkcionu primenu
  • priprema i testiranje migracije podataka
  • vođenje procesa prelaska u produkcionu primenu
 • revizija migracije prilikom prelaska na novo poslovno rešenje
 • izrada poslovnih procesa za potrebe IT
 • izrada planova za nastavak poslovanja
 • revizija završenih IT projekata
 • IT revizija sistema ili organizacije
 • provera ispravnosti funkcionalnosti aplikacija
  • pojedinačnih funkcionalnosti
  • celokupnih modula
  • modularne međuzavisnosti
  • softvera u celini
 • poslovno savetovanje rukovodstva u vezi sa IT
  • pozicioniranje IT u organizaciji
  • organizacija IT
  • izrada IT strategija
  • izrada koncepta upotrebe hardvera i softvera
 • izrada koncepta zaštite sistema i podataka
  • mapiranje organizacione šeme sa sistemima zaštite aplikativnih sistema
  • izrada prava pristupa aplikativnim sistemima i podacima
  • provera konfliktnosti prava na nivou pojedinca