IT Business Oriented

Usluge i rešenja » Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija

Poslovna inteligencija (Business Intelligence, BI) je skup metodologija, procesa, arhitektura i tehnologija koje oblikuju neobrađene podatke u razumljive i korisne informacije. Pravovremeno dobijene informacije su od neprocenjivog značaja za donošenje ispravnih strateških, taktičkih ili operativnih odluka, što BI sisteme čini nezamenljivom karikom procesa odlučivanja i uspešnog poslovanja

ITBO uvodi rešenja poslovne inteligencije koja su bazirana na softveru vodećih svetskih proizvođača IBM Cognos i SAP Business Objects. Na osnovu poslovnih zahteva, gotovi softverski proizvodi se prilagođavaju konkretnim poslovnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta.

Poslovna inteligencija omogućava istorijske preglede, tekuće preglede i predviđanja o budućim kretanjima poslovnih operacija. Osnovne prednosti korišćenje sistema poslovne inteligencije su:

  • donošenje poslovnih odluka na osnovu činjenica, a ne na osnovu osećaja i nagađanja
  • pravovremeni odgovori na ključna poslovna pitanja
  • sagledavanje ključnih pokazatelja poslovanja i informacija onda kada su vam potrebne i gde su vam potrebne
  • sagledavanje i analiza navika i osobina poslovnih partnera (kupaca i dobavljača)
  • identifikacija prilika za proširenje i unapređenje (cross sale i up sale) poslovne saradnje sa partenrima
  • unapređenje efikasnosti poslovanja
  • dostizanje „jedne verzije istine“
  • sagledavanje poslovanja, gde se trenutno nalazite i u kom pravcu vaše poslovanje ide

U tehnološkom smislu, sistemi poslovne inteligencije mogu koristiti podatke prikupljene u skladištima podataka (datawarehouse) ili se mogu povezivati direktno na različite izvore podataka (baze podataka, Excel ili druge struktuirane forme podataka).